Прийнята Міжнародною Лігою Прав тварин 23 вересня 1977 року в Лондоні. Оголошена 15 жовтня 1978 р. в штабі ЮНЕСКО в Парижі.
Текст переглянутий Міжнародною Лігою Прав Тварин у 1989 р., представлений Генеральному директору ЮНЕСКО в 1990 р. і оприлюднений в тому ж році.
Преамбула
 • Беручи до уваги, що Життя  — єдинє, що всі живі істоти мають єдиний початок, і їх поділ відбувся в ході еволюції видів,
 • Беручи до уваги, що всі живі істоти мають свої природні права, і що будь-яка тварина, що має нервову систему, має особливі права,
 • Зважаючи, що неповага або навіть просте ігнорування цих природних прав, завдають великої шкоди природі і приводять людину до скоєння злочинів проти тварин,
 • Беручи до уваги, що співіснування видів передбачає визнання людським видом права на життя інших видів живих істот,
 • Беручи до уваги, що повага тварин людиною є невід’ємною від поваги людини людиною,
Проголошується:
Стаття 1
Всі тварини мають рівні права на існування в межах умов біологічної рівноваги. Рівність у цих правах залишає незмінною відмінності між собою видів і індивідуумів.
Стаття 2
Усяке тваринне життя має право на повагу.
Стаття 3
 1. Тварини не повинні піддаватися поганому поводженню чи жорстоким діям.
 2. Якщо є необхідність умертвити тварину, це має відбуватися миттєво, безболісно і не завдавати ніякого попереднього психологічного або фізичного страждання.
 3. З мертвими тваринами потрібно поводитися пристойно.
 4. Дикі тварини мають право жити і розмножуватися на волі в їхньому власному природному довкіллі.
 5. Тривале позбавлення волі диких тварин, полювання та риболовля  як проведення часу для власного задоволення, також як і будь-яке використання диких тварин з причин, які не представляють життєвої необхідності, суперечать цьому основному праву.
 6. Будь-яка тварина, що знаходиться в залежності від людини, має право на належні догляд і турботу.
 7. Тварину ні в якому разі не повинно бути кинуто напризволяще або вбито невиправдано.
 8. Всі форми розведення і використання тварин повинні поважати фізіологію і природну поведінку, властиві виду.
 9. Виставки, демонстрації та фільми, для яких залучають тварин, повинні також поважати їхню гідність і не повинні містити ніякого насильства взагалі.
 10. Експерименти на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, порушують права тварин.
 11. Методи відновлення чисельності тварин повинні бути розвинені і систематично здійснюватися.
Стаття 4
 1. Дикі тварини мають право жити і розмножуватися на волі в їхньому власному природному довкіллі.
 2. Тривале позбавлення волі диких тварин, полювання та риболовля  як проведення часу для власного задоволення, також як і будь-яке використання диких тварин з причин, які не представляють життєвої необхідності, суперечать цьому основному праву.
 3. Будь-яка тварина, що знаходиться в залежності від людини, має право на належні догляд і турботу.
 4. Тварину ні в якому разі не повинно бути кинуто напризволяще або вбито невиправдано.
 5. Всі форми розведення і використання тварин повинні поважати фізіологію і природну поведінку, властиві виду.
 6. Виставки, демонстрації та фільми, для яких залучають тварин, повинні також поважати їхню гідність і не повинні містити ніякого насильства взагалі.
 7. Експерименти на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, порушують права тварин.
 8. Методи відновлення чисельності тварин повинні бути розвинені і систематично здійснюватися.
Стаття 5
 1. Будь-яка тварина, що знаходиться в залежності від людини, має право на належні догляд і турботу.
 2. Тварину ні в якому разі не повинно бути кинуто напризволяще або вбито невиправдано.
 3. Всі форми розведення і використання тварин повинні поважати фізіологію і природну поведінку, властиві виду.
 4. Виставки, демонстрації та фільми, для яких залучають тварин, повинні також поважати їхню гідність і не повинні містити ніякого насильства взагалі.
Стаття 6
 1. Експерименти на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, порушують права тварин.
 2. Методи відновлення чисельності тварин повинні бути розвинені і систематично здійснюватися.
Стаття 7
Будь-який акт, який призводить до невиправданої загибелі тварини, і будь-яке рішення, що веде до такого акту, є злочинами проти життя.
Стаття 8
 1. Будь-який акт, що ставить під загрозу виживання дикого виду, і будь-яке рішення, що веде до такого акту, еквівалентні геноциду, тобто є злочинами проти виду.
 2. Вбивства диких тварин, забруднення і руйнування біосфери — дії геноциду.
 3. Певний юридичний статус тварин та їх прав повинен бути визнаний законом.
 4. Захист і безпека тварин повинні бути представлені на рівні Урядових  організацій.
Стаття 9
 1. Певний юридичний статус тварин та їх прав повинен бути визнаний законом.
 2. Захист і безпека тварин повинні бути представлені на рівні Урядових  організацій.
Стаття 10
Освітні влади повинні гарантувати навчання громадян з дитинства спостерігати, розуміти і поважати тварин.